Barsesa Ege İhracatçı Birlikleri “Performans Değerlendirme Sistemi” çalışmalarını tamamladı

Barsesa ekibi “Kurumsal Strateji”, “Süreçsel ve Organizasyonel Tasarım”, “Ölçme ve İzleme”, “İnsan Kaynakları Yönetimi”, “Performans Yönetimi ve Çalışan Memnuniyeti Geliştirme” faaliyetlerini içeren “Örgütsel Dönüşüm” projesi faaliyetlerini tamamladı.

© 2012 Barsesa Tüm Hakları Saklıdır.