Dinamik Üretim Planlama & Kontrol

Günümüz koşullarında müşteri sipariş yapısı, azalan sipariş adedi ve artan model çeşitliliği şeklinde oluşmaktadır. kurumlar bu sipariş yapısını yönetebilmek için hem hızlı olmak hem de müşterisine fiyat avantajını sağlayacak şekilde üretim yapmak zorunda kalmaktadırlar. Kurum müşterinin bu sipariş yapısındaki talebini yerine getirebilmek için verimli üretmeli ve zamanında yükleme yapmalıdır. Bunun için de üretim süreçlerini her duruma uyabilecek, dinamik hale getirmesi gerekir.

Dinamik Üretim Planlama bir üretim yönetimi etkinliği olarak üretilecek ürünü belirlemek, üretim için donanım gereğini saptamak ve ürünlerin istenen kalite ve maliyette, istenen sürede, doğru zamanlarda ve istenen miktarlarda oluşumunu sağlayacak çizelgeleme, programlama çalışmalarını kapsar.

KURUMA KAZANDIRDIKLARI

 1. Üretimin kıt kaynaklarının en verimli şekilde kullanımının sağlanması
 2. Müşteri taleplerinin zamanında karşılanması ile müşteri memnuniyetinin sağlanması
 3. Ara stokların azalması
 4. Fazla mesai sürelerinin azalması
 5. Üretim verimliliğinin artması

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Üretim Planlama ve Kontrol Tanımı
 • Planlama Kriterleri
 • Planlama Dönemleri ve Türleri
 • Verimli Planlamanın Özellikleri
 • Ürün Ailesi
 • Model Geçiş Verimliliği
 • Dinamik Planlama
 • Planlama Algoritması
© 2012 Barsesa Tüm Hakları Saklıdır.