Barsesa Tübitak Destekli DYNEX PRO Kurumsal Performans Yönetimi yazılım projesine başladı

Projenin genel amacı

Kurumların iş süreçlerinin ve kaynaklarının, kurumsal rekabetçi güç odaklı yönetilmesini, performans göstergeleri ile sürekli iyileştirme ve operasyonel  mükemmelik felsefesinin Kurum süreçlerine entegrasyonunu sağlayan bir kurumsal performans yönetimi yazılımı geliştirmektir. Bu yazılımın toplam kalite yönetimi ve yalın felsefe odaklı olması ve tüm Departman süreçlerini kapsaması amaçlanmaktadır. Yazılımın sahip olacağı fonksiyonlar ile rekabetçi ve sürdürülebilir süreçlerin yapılandırılmasını ve yönetilmesini sağlaması hedeflenmektedir.

Projenin Başlatılma Gerekçesi ve Amacı

Bütün dünyada şirketlerin yaşam süresi kısalıyor. Süre Almanya’da 18, Fransa’da ise 9 yıla kadar indi. Türkiye’de ise işletmelerin yüzde 80’i 5’inci yılına, yüzde 96’sı 10’ıncı yılına ulaşamıyor. Dünya Bankası’na göre Türk şirketlerinin ortalama yaşı 34 ve bu süre giderek azalmakta. Artan rekabet ve yabancı oyuncu sayısı, kurumsallaşamama gibi nedenler şirketlerin yaşam süresini olumsuz etkiliyor. İnsanın yaşam süresini stres, hastalık, yaşam koşulları, genetik gibi unsurlar nasıl etkiliyorsa şirketlerin yaşam sürelerini de belirleyen bazı etkenler bulunuyor. Bu etkenlerin başında Kurumsal performansın etkin ölçülememesi, analiz edilememesi ve iyileştirme faaliyet planlarının olmaması bulunuyor. Kurumsal performansın bölümler ve iş süreçleri bazında sürekli ölçümlenebildiği ve yönetimin performans iyileştirme çalışmalarını tetikleyecek bir yazılıma olan ihtiyaç üretim ve hizmet sektöründe görülmektedir. Kurumsal performansın etkin yürütülebilmesi için doğru ve hızlı verilere ihtiyaç olduğundan doğru veri ve analizler ile Kurumsal büyümeyi hızlandıracak bir yazılıma ihtiyaç duyulmaktadır.

© 2012 Barsesa Tüm Hakları Saklıdır.