Üretim ve Hizmet Yönetimi Eğitimleri

 

Dinamik Üretim Planlama & Kontrol

Günümüz koşullarında müşteri sipariş yapısı, azalan sipariş adedi ve artan model çeşitliliği şeklinde oluşmaktadır. kurumlar bu sipariş yapısını yönetebilmek için hem hızlı olmak hem de müşterisine fiyat avantajını sağlayacak şekilde üretim yapmak zorunda kalmaktadırlar. Kurum…

Devamını Oku >
 

SET-UP

Günümüz müşteri sipariş yapısına baktığımızda, özellikle ülkemizdeki siparişlerin adetlerinin çok düşük ve modellerin birbirinden oldukça farklı olduğunu görmekteyiz. Bu sipariş yapılarını verimli bir şekilde yönetebilmek için özellikle model geçişlerinde yaşanan kayıpları minimuma indirmemiz gerekmektedir. Bu…

Devamını Oku >
 

Performans ve Verimlilik Yönetimi

Günümüz yönetim sistemlerinde kurumların kazancı verimlilik düzeyi ile anlık olarak ölçülmektedir. Ancak çoğu kurumda verimliliğin üretim adedi ile doğru orantılı olduğudüşünülür. Verimlilik hesabı için sadece üretim adedi yeterli olmamakla birlikte, kaç dakikalık ürünün üretildiğinin de…

Devamını Oku >
 

Kalite Teorileri

Kalitenin tarihçesine baktığımızda, günümüzde tüm sektörlerde hızla yaygınlaşan Toplam Kalite Yönetimi anlayışına gelene kadar, birçok aşamadan geçtiğini görürüz. Bu aşamalarda Toplam Kalite Yönetimi’nin temelini kalite guruları olarak isimlendirilen kalite teoristleri atmışlardır. Günümüz kalite anlayışı oluşana…

Devamını Oku >
 

Kalite Analiz Teknikleri

Son yıllara gelinceye kadar kalite denetimi denilince, ortaya çıkan ürünün denetimi anlaşılmaktaydı. Oysa şimdi çağdaş anlayışta ürün yerine üretim sistemi denetlenmektedir. Böylece, üretim sistemi uygun olan bir tesisin ortaya çıkardığı ürünün de kaliteli olacağı düşünülmektedir….

Devamını Oku >
 

İş Gücü Planlama

Kurumlarda üretimin yapılabilmesi için kıt kaynaklar olan insana, makineye ve malzemeye ihtiyaç vardır. Kıt kaynakların etkin kullanım oranı kurumun verimlilik düzeyini dolayısıyla da kazancını belirleyecektir. İş gücü planlama  kıt kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmesi için…

Devamını Oku >
 

İş Etüdü (Metot & Zaman Etüdü)

Günümüz rekabetçi koşullarında kurumlar bir yandan kar elde etmeye çalışırken bir yandan da sürekli olarak müşterilerine daha ucuz fiyat vermek için çalışmaktadırlar. Kurumun hem kar edip hem de müşterilerine daha uygun fiyat verebilmesi için kendisine…

Devamını Oku >
 

Metot Yaklaşımı

Metot yaklaşımı bir operasyonun nasıl yapıldığını gösteren, beklenen kaliteyi endüstriyel standartlar ile oluşturmayı sağlayan yaklaşım biçimidir. Bir operasyonun  en iyi kaliteyle en yalın hareketlerle  en kısa zamanda  yapılması için bir klavuzdur. Kurumların en önemli verilerinden…

Devamını Oku >
 

Üretim Mühendisliği

Kurum için mühendisler, görülmeyeni görmek, düşünülmeyeni bulmak, “neden” sorusunu sormak ve sonuç olarak minumum girdi ile maksimum çıktıyı sağlamak için vardır. Mühendislik birimleri, sektörel bakış açıları ve yine sektöre özel mühendislik sistemleri anlamında desteklendiklerinde sonuç…

Devamını Oku >
 

Mühendislik Yaklaşımı

Mühendislik yaklaşımı mühendis olan veya olmayan ,organizasyonda en alt seviyeden en üst seviyeye kadar tüm çalışanların benimsemeleri gereken bir yaklaşımdır. Çünkü mühendislik yaklaşımı işi sorun çözmek olan insan yaklaşımıdır. Mühendislik yaklaşımı içinde bulunan çalışanlar optimum…

Devamını Oku >
 

Temel Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme

Kurumların amaçlarını zedeleyen,bozan, istenilen şartlarda ürün veya hizmet sunumunu engelleyen, ürün veya hizmetin birbiriyle tutarlı, uyumlu olmasını önleyen problemlerin, hızlı bir şekilde  tespit edilmesini ve çözülmesini, iyileştirme çalışmalarını sürekli yapılabilmesini sağlayan yardımcı teknikler Problem Çözme Teknikleri’dir….

Devamını Oku >
 

5S

Kurumlarda bir ürünü, bir ekipmanı, bir dosyayı aramakla zaman ve işgücü kaybederiz. Ancak aradığımız nesne ya gözümüzün önündedir, ya da hiç olmadık bir yerden çıkar. Diğer bir olasılık da aradığımız nesneyi bulamamamızdır ki, ya tekrar…

Devamını Oku >
 

Yalın Üretim

21. Yüzyılın üretim anlayışı olan “Yalın Üretim”; yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan ve hata, maliyet, stok işçilik, geliştirme süreci, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların, en aza indirgendiği üretim sistemi olarak tanımlanmaktadır. KURUMA KAZANDIRDIKLARI…

Devamını Oku >
 
© 2012 Barsesa Tüm Hakları Saklıdır.