Ela Quality Resort Hotel

Barsesa ekibinin firma için sunduğu danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden örnekler;

 • Performans Yönetimi Eğitimi
 • Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme Eğitimi
 • Mülakat Teknikleri Eğitimi
 • Sürekli İyileştirme Süreç ve Sistemlerinin Yapılandırılması
 • Housekeeping Bölümü İş Gücü Planlama Süreç ve Sisteminin Yapılandırılması
 • Housekeeping  Bölümü Kalite Performans Süreç ve Sisteminin Yapılandırılması
 • Performans Verimlilik Yönetimi Eğitimi
 • Metot Yaklaşımı Eğitimi
 • İş Etüdü Birim Zaman Eğitimi
 • Değer Akışı Haritalandırma Eğitimi
 • Kaizen (Sürekli İyileştirme) Yaklaşımı Eğitimi ve Uygulamaları
 • F&B Mutfak Bölümü İş Gücü Planlama Süreç ve Sisteminin Yapılandırılması
 • Çalışan Öneri Sisteminin Yapılandırılması
 • Tekstil Ürünleri Discard Oranı İyileştirme Çalışması
 • Housekeeping Bölümü Kat Ofisleri 5S Projesi

  www.elaresort.com

© 2012 Barsesa Tüm Hakları Saklıdır.