Farbe Tekstil

www.farbetextile.com

Barsesa ekibinin firma için sunduğu danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden örnekler;

  • Organizasyon Şeması ve Görev Tanımlarının Oluşturulması
  • Üretim Planlama ve Kontrol Süreç ve Sistemlerinin Yapılandırılması
  • Numune Planlama ve Kontrol Süreç ve Sistemlerinin Yapılandırılması
  • Kesimhane Bölümü Verimlilik ve Maliyet İyileştirme Projesi
  • 2008/2 nolu Tasarım Destek Tebliği danışmanlık hizmetleri
© 2012 Barsesa Tüm Hakları Saklıdır.