Realkom Tekstil

Barsesa ekibinin firma için sunduğu danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden örnekler;

  • İdeal Organizasyon Yapısının ve Gelişim Planının Hazırlanması
  • İnsan Kaynakları Süreç ve Sistemlerinin Yapılandırılması
  • Kurumsal – Bölüm Karnelerinin Hazırlanması (Kurumsal Performans Raporlama Sisteminin Yapılandırılması)
  • Üretim Planlama ve Kontrol Süreç ve Sistemlerinin Yapılandırılması
  • Model hane Planlama ve Kontrol Süreç ve Sistemlerinin Yapılandırılması
  • Bölüm Süreçlerinin Geliştirilmesi – Görev Tanımlarının Hazırlanması – Norm Kadro İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi
  • Üretim Mühendisliği Süreç ve Sistemlerinin Yapılandırılması
  • Üretim Verimlilik ve Performans Yönetimi Sistem ve Süreçlerinin Yapılandırılması – Verimlilik İyileştirme Çalışmaları
  • Bütçe Yönetimi Süreç ve Sistemlerinin Yapılandırılması
© 2012 Barsesa Tüm Hakları Saklıdır.