Strateji Oluşturma ve Faaliyet Planlama

Strateji, organizasyonun amaçlarına yön veren, birleştirici ve bütünleyici , hedeflere nasıl ulaşılacağını gösteren oyun planıdır. Strateji oluşturma ve faaliyet planlama; kurumların faaliyetlerinin tamamını  kapsayarak,   kalıcı ve rekabetçi olabilmek adına önemli bir yönetim aracı ve karar alma sürecidir. Kurumlar strateji oluşturma ve faaliyet planlama ile beraber bugünden gelecekte nereye ulaşılmak istendiğinin kararını vermiş olurlar.

KURUMA KAZANDIRDIKLARI

 1. Yöneticilerin olaylar hakkında düşünmelerine, bu olayları izlemelerine ve gelişmeleri işletmenin amaçları doğrultusunda yönlendirmelerine yardımcı olur
 2. Yöneticileri günü yaşamaktan kurtarıp, onlara geleceği tahmin edebilme deneyimi kazandırır
 3. Kurumların tüm faaliyetlerinin belirlenen ortak amaca uygun bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar
 4. Tüm faaliyetlerde akılcı olmayı ve ekonomik davranmayı sağlar
 5. Yöneticileri yetki devrine yönelterek, onların temel işlevlere zaman ayırmalarını sağlar
 6. Yönetimin son işlevi olan denetim anlam ve etkinlik kazanır
 7. Kurum kaynaklarının en iyi biçimde kullanılmasını sağlayarak, verimliliği artırır
 8. Gelecekteki belirsizlikler azalır
 9. Yöneticilere alacakları kararlarda yol gösterir

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Plan Nedir?
 • Planlamanın Yararları
 • İyi Bir Planın Özellikleri
 • Faaliyet Planlama Süreci
 • Strateji Nedir?
 • Stratejik Planlama Nedir?
 • Stratejik Planlama Neden Gereklidir?
 • Stratejik Planlama Akışı
 • Strateji Geliştirme Süreci
 • Hedef ve Strateji Oluşturma
 • SWOT Analizi
 • Faaliyet ve İş Gücü Planının Oluşturulması

 

© 2012 Barsesa Tüm Hakları Saklıdır.