Kitap Önerisi: Balanced Scorecard

balanced scorecard

Kurumların hayatta kalma mücadelesinde vizyonun yani ulaşılmak istenen durumun belirlenmesi sadece bir başlangıç. Mücadelede izlenecek oyun planının yani stratejinin oluşturulması ve stratejinin uygulanabilir hale getirilmesi bu yolculukta yaşamsal boyut olarak görülmektedir. Stratejisini eyleme dönüştürebilen kurumlar bu mücadeleden galip çıkanlardır.

Robert S. Kaplan ve David P. Norton tarafından geliştirilen "Balanced Scorecard" sisteminin başlangıcı, 1990 yılında performans ölçümlemede yalnızca finansal göstergeleri baz almayan, daha kapsamlı ve yeni bir performans ölçüm yöntemi geliştirmek amacıyla yapmış oldukları çalışmalara dayanmaktadır. Zaman içinde geliştirilen sistem, günümüzde birçok dev şirkette "strateji belirleme ve stratejiyi uygulama" amacıyla kullanılmaktadır.

Öneri Sahibi: Seycan Çağlan

paylaş