• 74

  Referans Müşteri Sayımız

 • 335

  Proje Sayımız

 • %96

  Başarılı Proje Oranımız

Hakkımızda
İş dünyasının imhacı rekabet koşullarında, kurumların var olmasını sağlayan tek bir yol var; “KAZANMAK”. “Kazanmak” kavramını yalnızca “KAR ETMEK” olarak algılamamak önemli. Çünkü; kazanmak çok daha geniş bir perspektif ve kalıcılığın garantisi. Acımasızca zor, emek gerektiren, karmaşık bir mesele. Önemli olan; kazanmayı mümkün kılanın ne olduğunu bilmek. Bu noktada odaklanılması gereken kavramın “YÖNETİM’’ olduğu tartışılmaz.
Danışmanlık Hizmetlerimiz

Verimlilik

 • Yalın Üretim Teknikleri Konusunda Eğitim ve Uygulamaların Yürütülmesi
 • İş (Metot & Zaman) Etüdü Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Verimli Üretebilecek Hat Yapılarının Tasarlanması
 • Performans ve Verimlilik Ölçüm, Analiz ve İyileştirme Süreçlerinin Oluşturulması
 • Standart Zaman Ölçüm ve Analiz Süreçlerinin Oluşturulması ve İyileştirilmesi
 • Çalışan Yetkinlik Yönetiminin Oluşturulması ve İyileştirilmesi
 • Dinamik Üretim Planlama ve Kontrol Süreçlerinin Oluşturulması 
 • Üretim Raporlama Sisteminin Oluşturulması
Verimlilik

Verimlilik

İş Süreçleri

 • Süreç Analizlerinin Yapılması 
 • Etkinlik ve Verimlilik Odaklı İş Süreçlerin Oluşturulması
 • Süreç Performans Göstergelerinin Oluşturulması 
 • Norm Kadro Hesabının Yapılması
 • Görev Tanımlarının Yazılması 
 • Kurum-Bölüm Performans Karnesinin Oluşturulması
İş Süreçleri

İş Süreçleri

Karlılık

 • Bütçe Yönetimi
 • Sipariş Maliyetleri Raporlama ve İyileştirme Süreçlerinin Oluşturulması
 • Devlet Teşvikleri Yönetimi
 • Depo Yönetimi
Karlılık

Karlılık

Teslimat

 • Ürün Gerçekleştirme Süreci Planlama ve Kontrol Sisteminin Oluşturulması 
 • Süreç Planlama Performans Takip Sisteminin Oluşturulması 
 • Zamanında Sevkiyat Oranının İyileştirilmesi
Teslimat

Teslimat

Kalite

 • Kaliteli Üretebilecek Hat Yapılarının Tasarlanması
 • Kalite Güvence Süreçlerinin Oluşturulması
 • Kalite Raporlama ve Analiz Sürecinin Oluşturulması
 • Kalite Performans Seviyesinin İyileştirilmesi 
Kalite

Kalite

Çalışan

İK Analitiği

 • İK Raporlama Sistemlerinin Oluşturulması 
 • İK Verilerinin Analizi

Tercih Edilen İşveren

 • Motivasyon Yönetimi
 • Çalışan Aidiyeti Geliştirme
 • Çalışan Bağlılığı Ölçümleme Sistemleri
 • İK Pazarlaması
 • Kuşak Farklılıkları Yönetimi

Performans Yönetimi

 • Beyaz Yaka Performans Yönetimi
 • Mavi Yaka Performans Yönetimi

Yetkinlik ve Kariyer Yönetimi

 • Yetkinlik Tanımlama
 • Yetkinlik Ölçümleme
 • Yetkinlik Geliştirme
 • Kariyer Planlama

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İş Güvenliği Danışmanlığı
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimleri
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)
 • Risk Değerlendirmesi ve Risk Analizi
 • Ergonomi Uygulamaları ve Eğitimi

Koçluk Desteği

 

Çalışan

Çalışan

Stratejik Yönetim

Organizasyonel Yeniden Planlama

 • Süreç Analizi 
 • Görev Tanımlamalarının Oluşturulması
 • Yetkinlik Tanımlama
 • Organizasyon Yapısının Oluşturulması

Kurumsal Stratejinin Oluşturulması

 • Kurumsal Swot Analizi
 • Vizyon Misyon Belirleme
 • Stratejik Elementler
 • Rekabetçi Üstünlükler
 • Hedef Belirleme
 • Faaliyet Planlama

Kurum Kültürü Formülasyonu

 • Kurumsal Temel Değerler
 • Üretim ve Yönetim Prensipleri
Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim

Sosyal Uygunluk

 • BSCI (Business Social Compliance Initiative) Denetimi Ön Hazırlık Süreci Danışmanlığı
 • BSCI Bilgilendirme Eğitimi
 • SEDEX (Suplier Data Exchange) Denetimi Ön Hazırlık Süreci Danışmanlığı
 • SEDEX Bilgilendirme Eğitimi
 • SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) Denetimi Ön Hazırlık Süreci Danışmanlığı 
 • GOTS Sertifikası (Global Organik Tekstil standardı) Ön Hazırlık Süreci Danışmanlığı
 • DISNEY Denetimi (Ils) Ön Hazırlık Süreci Danışmanlığı
 • INDITEX Denetimi Ön Hazırlık Süreci Danışmanlığı
 • Sosyal Uygunluk Ön Hazırlık Süreci Danışmanlığı 
 • MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Fromu) Hazırlama Teknikleri Danışmanlığı ve Eğitimi
Sosyal Uygunluk

Sosyal Uygunluk

Check Up

 • Kurumun Mevcut Durum Analizi
 • Analiz Raporunun Oluşturulması
 • Kurum Gelişim Planının Oluşturulması
Check Up

Check Up

Eğitimler
 • Dinamik Üretim Planlama & Kontrol

  Dinamik Üretim Planlama & Kontrol

 • Set-Up (Smed)

  Set-Up (Smed)

 • Performans ve Verimlilik Yönetimi

  Performans ve Verimlilik Yönetimi

 • Kalite Analiz Teknikleri

  Kalite Analiz Teknikleri

 • İş Gücü Planlama

  İş Gücü Planlama

 • İş ve Zaman Etüdü

  İş ve Zaman Etüdü

 • Mühendislik Yaklaşımı

  Mühendislik Yaklaşımı

 • Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme

  Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme

 • Yalın Üretim

  Yalın Üretim

 • 5S

  5S

 • Üretim Planlama ve Kontrol Performans Yönetimi

  Üretim Planlama ve Kontrol Performans Yönetimi

 • Süreç Yönetimi

  Süreç Yönetimi

 • Kurumsal Performans Yönetimi

  Kurumsal Performans Yönetimi

 • Raporlama Sistemleri

  Raporlama Sistemleri

 • Sürekli İyileştirme Yaklaşımı (Kaizen)

  Sürekli İyileştirme Yaklaşımı (Kaizen)

 • Toplantı Yönetimi

  Toplantı Yönetimi

 • Dünden Bu Güne Yönetim Sanatı

  Dünden Bu Güne Yönetim Sanatı

 • Örgütsel Zaman Yönetimi ve Öncelik Belirleme

  Örgütsel Zaman Yönetimi ve Öncelik Belirleme

 • Performans Yönetimi

  Performans Yönetimi

 • Çalışan Davranışını Anlama ve Motivasyon Yönetimi

  Çalışan Davranışını Anlama ve Motivasyon Yönetimi

 • Değer Odaklı İnsan Kaynakları Yönetimi

  Değer Odaklı İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Organizasyonun Sesini Duymak

  Organizasyonun Sesini Duymak

 • Etkili Seçme ve Yerleştirme Yönetimi

  Etkili Seçme ve Yerleştirme Yönetimi

 • İk’cı Olmayanlar için İnsan Kaynakları Yönetimi

  İk’cı Olmayanlar için İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Proje Yönetimi

  Proje Yönetimi

 • Değişim Yönetimi

  Değişim Yönetimi

 • Strateji Oluşturma ve Faaliyet Planlama

  Strateji Oluşturma ve Faaliyet Planlama

 • Verimli İletişim ve Takım Oyunu

  Verimli İletişim ve Takım Oyunu

 • Takım Çalışması

  Takım Çalışması

 • Profesyonel Tavır ve Görgü

  Profesyonel Tavır ve Görgü

 • Kurumsal Kültür

  Kurumsal Kültür

 • Liderlik

  Liderlik

Gelişim Programlarımız

Blueefficiency

İmalat sürecinde kaynak (Girdi) kullanımının azaltılması, imalat ürün (Çıktı) miktarının arttırılması, ürün kalitesinin iyileştirilmesi konularında; teorik sınıf eğitimlerini, eğitim sonrası izleme ödevlerini, pekiştirme çalıştaylarını kapsayan, Mavi yaka çalışanlara ve yöneticilerine yönelik hazırlanmış Verimlilik Yönetimi Geliştirme Programı’dır
 

 • Survivor - Rekabetçi Dinamikler
 • Köpek Balığı Etkisi - Mühendislik Yaklaşımı
 • Olduğu Kadar Olmadığı Kader Mi? - Sürekli İyileştirme (Kaizen)
 • Vakit Nakittir - Performans ve Verimlilik Yönetimi
 • Şeytan Aldı Götürdü - İmalatta Değer ve İsraf
 • Su Akar Yolunu Bulur - İş Gücü Planlama ve Sürekli Akış
 • Alet İşler El Övünür - Makine Arıza, Bakım, Ayar Sistematiği
 • 7S
 • Mutfaktan Tarifler - Metot&Zaman Etüdü
 • Yetenek Sizsiniz - Yetkinlik Yönetimi
 • Su Testisi - Kalite Analiz Teknikleri
 • Birimiz Hepimiz İçin - Takım Oluşturma ve Yönetimi
 • İpler Kimin Elinde - Liderlik
 • Vizyon İçin Performans - Performans Yönetimi
Blueefficiency

Blueefficiency

Bluecontact

İmalat sürecinde iletişim sürecinin geliştirilmesi, kurum aidiyetinin arttırılması, birlikte sonuç alma, kurum kültürüne yönelik ortak algı oluşturma konularında; teorik sınıf eğitimlerini, eğitim sonrası izleme ödevlerini, atölye çalışmalarını, anketleri, pekiştirme çalıştaylarını kapsayan, mavi yaka imalat çalışanlarına ve beyaz yaka imalat yöneticilerine yönelik hazırlanmış Kurumsal Aidiyet ve İletişimi Geliştirme programıdır.

 • Survivor - Rekabetçi Dinamikler
 • 404 - Kurum Kültürü ve Değerler
 • Kulaktan Kulağa - İletişim Yönetimi
 • Kurum Aidiyeti Ölçümleme Atölyesi
 • Kim Tutar Seni? - Motivasyon Yönetimi
 • Birimiz Hepimiz İçin - Takım Oluşturma ve Yönetimi
 • İpler Kimin Elinde - Liderlik


 

Bluecontact

Bluecontact

Managex

Yönetsel süreçlerde birlikte sonuç alma, bireysel ve kurumsal liderlik, kurum enerjisini ve iş yükünü yönetme, temsil konularında; teorik sınıf eğitimlerini, eğitim sonrası izleme faaliyetlerini, pekiştirme çalıştaylarını, koçluk hizmetlerini kapsayan, üst ve orta düzey yöneticilere yönelik hazırlanmış Yönetici Geliştirme Programı’dır.
 

 • Gelişim Kampı - Bireysel ve Kurumsal Liderlik, Takım Olmak
 • Üstattan İpuçları - Alanında Başarılı Yöneticilerin Deneyimleri Üzerine Paylaşım
 • Sizde İşler Nasıl Yürür - Farklı İşletmelerde Benchmark
 • Kütüphaneden Seçmeler - Okunan Kitapların Paylaşılması
 • Koçluk Desteği
 • Survivor - Rekabetçi Dinamikler
 • Yetenek Sizsiniz - Yetkinlik Yönetimi
 • Vizyon İçin Performans - Performans Yönetimi
 • Kim Tutar Seni? - Motivasyon Yönetimi
 • Anlat Bakalım - Sunum Teknikleri
 • Zaman Yönetimi
 • Toplantı Yönetimi
Managex

Managex

Engineerex

İmalat sürecinde kaynak (Girdi) kullanımının azaltılması, imalat ürün (Çıktı) miktarının arttırılması, iyileştirme yaklaşımının ve yöntemlerinin geliştirilmesi konularında; teorik sınıf eğitimlerini, eğitim sonrası izleme ödevlerini, pekiştirme çalıştaylarını kapsayan, Mühendis ve İmalat Yöneticilerine yönelik hazırlanmış Mühendislik Yaklaşımı Geliştirme Programı’dır.

 • Survivor - Rekabetçi Dinamikler
 • Köpek Balığı Etkisi - Mühendislik Yaklaşımı
 • Olduğu Kadar Olmadığı Kader Mi? - Sürekli İyileştirme (Kaizen)
 • Vakit Nakittir - Performans ve Verimlilik Yönetimi
 • Şeytan Aldı Götürdü - İmalatta Değer ve İsraf
 • Su Akar Yolunu Bulur - İş Gücü Planlama ve Sürekli Akış
 • Mutfaktan Tarifler - Metot&Zaman Etüdü
 • Yetenek Sizsiniz - Yetkinlik Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Kütüphaneden Seçmeler - Okunan Kitapların Paylaşılması
 • Toplantı Yönetimi
Engineerex

Engineerex

Managex In Production

İmalat süreçlerinde üretim verimliliğinin iyileştirilmesi, ürün kalitesinin iyileştirilmesi, üretimin yalınlaştırılması, çalışan performansının arttırılması, çalışan motivasyon seviyesinin arttırılması, mühendislik yaklaşımının yaygınlaştırılması, yetkinliklerin geliştirilmesi, bireysel zaman kullanımının etkinleştirilmesi, iletişim verimliliğinin arttırılması konularında; teorik sınıf eğitimlerini, eğitim sonrası izleme ödevlerini kapsayan, beyaz yaka çalışanlara yönelik hazırlanmış Eğitim ve Gelişim programıdır.
 

 • Survivor - Rekabetçi Dinamikler
 • Performans ve Verimlilik Yönetimi
 • Köpek Balığı Etkisi - Mühendislik Yaklaşımı
 • Şeytan Aldı Götürdü - Yalın Üretim
 • Biz Çözeriz - Problem Çözme Teknikleri
 • Su Testisi - Kalite Analiz Teknikleri
 • Olduğu Kadar Olmadığı Kader Mi? - Sürekli İyileştirme (Kaizen)
 • 7S
 • Vakit Nakittir - Zaman Yönetimi
 • Kim Tutar Seni? - Motivasyon Yönetimi
 • Kulaktan Kulağa - İletişim Yönetimi
Managex In Production

Managex In Production

Birlikte Gelişelim
İletişim

Kurumsal Performans Seviyenizi Arttırmak İçin Bizimle İletişime Geçin...

Bize Ulaşın