Organizasyonun Sesini Duymak

Bugün kulak ardı ettiğiniz mesajlar, yarının acı gerçekleri olabilir. İyi yönetilen kurumların en güçlü yönlerinden bir tanesi de organizasyondan gelen mesajları doğru algılayabilmeleridir. Gereksinim duyduğumuz bilgi, çevremizde sürekli akıp gidiyor. Bu bilgiyi net bir şekilde duyabilmek için sadece kulaklarımız ile dinlememiz yeterli değil. Bu hayati bilgiler diğer insanların yüzlerinden, gözlerinden ve hareketlerinden okunabilir. 

Yönetimin temel sorumluluğu bu mesajları doğru çözümleyerek uygun politika ve stratejileri oluşturabilmektir. 

Kuruma Kazandırdıkları

- Önleyici yönetim anlayışı
- Güven ortamı oluşturulması
- Dedikodu ile yönetime son verilmesi
- Artan Farkındalık

Eğitim İçeriği

- Organizasyonun sesi kavramı
- İletişim ortamları ve patikalar
- Güven ortamının yaratılması
- Kurum içi iletişim ajanları
> Güzin Abla
> Paparazzi
> Şifre çözücü 
- Kurum içi otobanlarının inşa edilmesi
- Öncü - Artçı göstergeler ve uyarı levhaları
- Ölçme ve izleme araçları