Hakkımızda

İş dünyasının imhacı rekabet koşullarında, kurumların var olmasını sağlayan tek bir yol var; “KAZANMAK”.

“Kazanmak” kavramını yalnızca “KAR ETMEK” olarak algılamamak önemli. Çünkü; kazanmak çok daha geniş bir perspektif ve kalıcılığın garantisi. Acımasızca zor, emek gerektiren, karmaşık bir mesele. Önemli olan; kazanmayı mümkün kılanın ne olduğunu bilmek.

Bu noktada odaklanılması gereken kavramın “YÖNETİM’’ olduğu tartışılmaz.

Yönetim soyut bir kavram olmakla birlikte etkileri somut. Günümüzde pek çok kurumda finansal güç, yönetsel yetersizliklere yenik düşüyor. Buradaki en önemli sorunlardan biri de “İŞLETME KÖRLÜĞÜ”. Yöneticiler ve çalışanlar mevcut sistem ve süreçlerle çalışmaya o denli alışıyorlar ki bunlar neredeyse “YAŞAM BİÇİMİ” haline geliyor.

Günümüzde kurum ömürlerinin ortalama 10 yıllara düştüğü göz önüne alınırsa, temel hedef kalıcılığa baz olacak farkı yaratmak olmalı. Bugünün sonuçlarını yaratan sistemler, yöntemler ve bakış açıları ile yarın farklı bir sonuç elde etmek hiç kolay değil. O halde, fark yaratacak teknolojiler, yönetim anlayışı ve bunları uygulamak üzere donanımlandırılmış eğitimli bir ekip, yarıştan düşmemek için sahip olunması gereken rekabetçi üstünlükler…

Bu noktadan hareketle yapılandırılan ve 2011 yılında merkez ofisi İzmir’de konumlandırılan Barsesa, teorik bilgi ile pratik tecrübeyi harmanlamış danışman kadrosu ile fark yaratacak yönetim ve üretim teknikleri konusunda kurumlara danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunuyor.Vizyonumuz

Mükemmellik arayışında olan Kurumların mükemmel çözüm ortağı olmak.

Misyonumuz

Ortalamanın dışına çıkmak isteyen Kurumlar için ortalamanın üstünde çözüm ve hizmet üretmek.

Amacımız

•    Yönetimin “Daimi Gözlüğü” olabilmek
•     Değer odaklı yaklaşım
•     Sürdürülebilir başarı
•     Deneyim ile zenginleştirilmiş teorinin, kuruma özgü modelleştirilmesi
•     Gözlemlenebilir tutum değişikliği ve ölçülebilir sonuçlar

(BAŞARIYI TEĞET GEÇMEMEK İÇİN;)

•    Kitapların yazdığı bilgiyi, kitapların yazmadığı deneyim ile zenginleştirmiş,
•    Üretim ve yönetim süreçlerini eşgüdüm içerisinde geliştirme becerisine sahip,
•    Bire bir uygulamanın içerisinde olmayı prensip edinmiş,
•    İş ortağı olmanın ötesine geçerek takım arkadaşı olma anlayışını benimsemiş,
•   Mühendislik disiplinin temelini oluşturan bilim ve matematiksel prensipleri kullanarak kuruma ivme kazandırma işinde uzmanlaşmış mühendisleri bünyesinde bulunduran,
•    Varılan noktadan gurur duyan fakat hiçbir zaman bulunduğu yerden memnun olmayan,
•    Planlı ve kontrollü çalışmayı prensip haline getirmiş,
•    Mükemmellik tutkusunu tetikleyici güç olarak benimsemiş,
•    Farklı sektörel deneyim ve bakış açılarına sahip,
•    Tecrübeli ve dinamik bir ekibe ihtiyacınız olabilir…….

METODOLOJİMİZ (GELİŞİM SÜRECİ)
NELER YAPIYORUZ?
GELİŞİM SÜRECİMİZ
 
•    Mevcut Durum Analizi
•    Kurumun stratejileri, vizyon ve misyon
•    İnsan kaynakları yönetimi performansı ve iyileştirmeye açık noktalar
•    Üretim yönetimi performansı ve iyileştirmeye açık noktalar
•    Örgüt kültürü ve felsefesi yönetimi performansı ve iyileştirmeye açık noktalar
•    Süreç ve organizasyon yönetimi performansı ve iyileştirmeye açık noktalar
•    Kurumun gelecek hedefleri açısından tehdit oluşturabilecek unsurlar
•    Kurumun mevcut durumda zayıf olan ve hedeflere ulaşma noktasında güçlendirilmesi gereken yönleri

Faaliyet Planlama

•    Gelişim stratejilerinin ve ana faaliyetlerin belirlenmesi
•    Hedeflerin belirlenmesi
•    Çözüme ulaştırılacak problemlerin belirlenmesi
•    Nedenlerin analizi
•    Gelişim ana faaliyetlerinin alt faaliyetlerinin detaylandırılması
•    Aktivitelere uygun ekiplerin atanması
•    Faaliyetlerin kurumsal öncelik ve kaynaklar bazında değerlendirilmesi
•    Gelişim planını destekleyecek eğitim ve danışmanlık planının oluşturulması
•    Barsesa Yönetsel Gelişim Danışmanlığı ekibinin proje yönetimi hizmeti vereceği faaliyetlerin tespit edilmesi
•    Planların onaylanması ve yayılımının tamamlanması

Uygulama

Uygulama dönemi gelişimin ortaya çıktığı ve kurumun rekabetçi üstünlüklerinin iyileştiği dönemdir.  Bu safhada faaliyetlerin başarılı bir şekilde tamamlanması için gerekli olan bireysel, yönetsel ve teknik beceriler bazında çalışanların gelişimi; belirlenmiş olan eğitim programları ile sağlanmaktadır.  Eğitim ile kazanılan teorik bilginin pratikte ne kadar verimli kullanıldığının denetimi ise; planlanmış danışmanlık hizmetleri ile gerçekleştirilmektedir. Danışmanlık hizmetleri “Uygulama” safhasında ekiplerin yaşayacağı sorunların ve engellerin aşılması noktasında çözüm sunmaktadır. Kurumsal öncelikler açısından faaliyet planı dönemi içerisinde tamamlanması gereken fakat çalışan becerilerinin yetersizliği nedeniyle risk öngörülen çalışmalar; “Proje Yönetimi Hizmetleri” ile desteklenir.

Kontrol

•    Hedeflenen ve gerçekleşen gelişim
•    Planlanan ve gerçekleşen aktivite zamanı
•    Eğitim planının pratikteki performansı
•    Sorumlu ekibin çalışma esnasındaki performansı
•    Kurumun sağladığı kazançlar

Kontrol safhasındaki tespit ve değerlendirmeler sonrasında eksiklerin ortadan kaldırılması için gereken ek faaliyetlerin tamamlandığı safha “Önlem Alma” adımıdır.

Eksiklerin tamamlanması ile gelişimin hedeflenen seviyeye taşınması sonrası; son adım olan “Standartlaştırma “ faaliyetleri uygulamaya alınır. Başarılmış gelişimin zaman içerisinde gerilememesi ve yeni gelişimlerin planlanması; gelişimde sürekliliğin sağlanması açısından önemli unsurlar. Bu nedenle gelişim çalışmalarının tamamlanması sonrası standartlaştırma bir gerek.  İlgili kuralların ve düzenlemelerin oluşturulması ulaşılan gelişimin kalıcılığını garanti altına alır.  Kalıcı hale gelmiş gelişim bir sonraki gelişim çabaları için temel ve destek oluşturur.