Mustafa Bektaş

İTKİB-Genel Sekreter

Sayın Yetkili, Birliğimiz tarafından yürütülen “Çorap Üreticilerinin / Markalarının Dış Pazarlara Açılımı URGE Projesi” kapsamında Mayıs 2016 – Aralık 2017 dönemleri arasında Barsesa Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ile gerçekleştirilen “Kurumsal Kapasite Geliştirme” Eğitim/ Danışmanlık Hizmeti kapsamında İnsan Kaynakları Süreçlerine yönelik; Çalışan memnuniyet seviyesinin ölçümlenmesi ve geliştirilmesi, İnsan Kaynakları Departmanı raporlama sistemlerinin oluşturulması, Çalışan performans değerlendirme sisteminin tasarlanması, İyileştirme faaliyetlerinin izlenmesi ve danışmanlık desteğinin sürdürülmesi, “Çalışan Davranışını Anlama ve Motivasyon” eğitimi, “Çalışan Kariyer Gelişimi ve Performans Yönetimi” eğitimi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Barsesa Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.’nin proje sonuçlarındaki başarısı, projeye katılım sağlayan firmaların memnuniyeti ve Kurumumuz ile olan çözüm odaklı işbirliği sayesinde katma değeri yüksek kazanımları elde edilmiştir. Memnuniyetimiz dolayısıyla Barsesa Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.’yi bu konularda destek almak isteyen Kurumlara tavsiye ederiz.

Mustafa Bektaş

İTKİB-Genel Sekreter

Sayın Yetkili, Birlik olarak yürüttüğümüz “Örme Hazır Giyim Sektörünün Rekabet Gücünün Arttırılması URGE Projesi” kapsamında Barsesa Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ile 2017 yılı Nisan – Aralık dönemleri arasında gerçekleştirilen “Üretim Öncesi Süreçler ve Modelhanede Verimlilik Optimizasyonu” Eğitim/ Danışmanlık Hizmeti kapsamında; Süreç Performans Yönetimi, Üretim Planlama ve Kontrol Performans Yönetimi, Modelhane Planlama ve Performans Yönetimi, "Kurumsal Performans Yönetimi" Eğitimi, "Kaizen - Sürekli İyileştirme Yaklaşımı-PÇT" Eğitimi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Barsesa Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.’nin deneyimli kadrosu ile proje sonuçlarındaki başarısı, projeye katılım sağlayan firmaların memnuniyeti ve Kurumumuz ile olan çözüm odaklı işbirliği sayesinde katma değeri yüksek kazanımlar elde edilmiştir. Memnuniyetimiz dolayısıyla Barsesa Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.’yi bu konularda destek almak isteyen Kurumlara tavsiye ederiz.

Mustafa Bektaş

İTKİB-Genel Sekreter

Sayın Yetkili, Birliğimiz tarafından yürütülen “Örme Hazır Giyim Sektörünün Rekabet Gücünün Arttırılması URGE Projesi” kapsamında Barsesa Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ile Aralık 2017 – Mayıs 2018 dönemleri arasında gerçekleştirilen “İç ve Fason Üretim Süreçlerinde Verimlilik Optimizasyonu“ Eğitim/Danışmanlık Hizmeti kapsamında; Üretim Verimliliğinin Ölçülmesi ve İyileştirilmesi, "Motivasyon Yönetimi" Eğitimi, "İletişim" Eğitimi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Barsesa Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.’nin sektörel ve teknik anlamda tecrübeli kadrosu ile proje sonuçlarındaki başarısı, projeye katılım sağlayan firmaların memnuniyeti ve Kurumumuz ile olan çözüm odaklı işbirliği sayesinde katma değeri yüksek kazanımları elde edilmiştir. Memnuniyetimiz dolayısıyla Barsesa Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.’yi bu konularda destek almak isteyen Kurumlara tavsiye ederiz.

Mehmet Fatih Ceyhan

Giysun-Giteks Tekstil Konfeksiyon-Genel Müdür

Sayın Yetkili, Giysun Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Pazarlama Ltd. Şti., Barsesa Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.’den 2013 yılı Mayıs ayından 2015 yılı Nisan ayına kadar; İşletme Organizasyon Yapısının Optimizasyonu, Görev Tanımlarının Yazılması, Kurumsal Performans Yönetimi, Kalite Güvence Departmanının Etkinleştirilmesi, Üretim Mühendisliği Bölümünün Etkileştirilmesi, Performans-Verimlilik Yönetim Sürecinin Etkinleştirilmesi, Çalışan Performans Değerlendirme Sürecinin Kurulması, Çalışanlara Kalite ve Mühendislik Süreçleri Eğitimlerinin Verilmesi konularında danışmanlık hizmeti almıştır. Çalıştığımız süre içerisinde deneyimli ve yetkin kadroları ile verdikleri hizmetler Kurumumuz açısından katma değeri yüksek kazanımlarla sonuçlanmıştır. Barsesa Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. sonuç odaklı iş modelleri, vizyoner bakış açısı ile hizmet alınan bir Danışman olmanın ötesinde güvenilir bir çözüm ortağı olmuştur. Memnuniyetimiz dolayısıyla kendilerini bu konuda destek almak isteyen tüm Kuruluşlara tavsiye ederiz.

Murat Şerez

Maseksport Gıda ve İhtiyaç Maddeleri-Genel Müdür

Sayın Yetkili, 2013 yılında yönetsel gelişim danışmanlığı konusunda danışmanlık hizmeti almaya başladığımız Barsesa Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ile zaman içerisinde; Bütçe Yönetimi, Kurumsal Strateji Yönetimi, Kurumsal Performans Yönetimi, Çalışan Performans Yönetimi, İnsan Kaynakları Süreç ve Sistemlerinin Tasarımı, Organizasyonel Yapılanma ve Optimizasyon, Süreç Tasarımı ve Optimizasyonu, Üretim Planlama Sistemleri konularında danışmanlık hizmeti aldık. Çalıştığımız süre içerisinde Barsesa Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ile tam bir uyum içerisinde ve her konuda yanımızda hissettiğimiz çözüm ortağı anlayışı ile çalıştık. Aldığımız destekler sonucu oluşturduğumuz sistemler ile Kurumumuzun performans seviyemizde ciddi bir ivme kaydettik. Barsesa Eğitim ve Danışmanlık A.Ş için destek almak isteyen tüm kurumlara referans olduğumuzu bildiririz.

Jak Eskinazi

Spot Tekstil-Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Yetkili, Spot Tekstil, Barsesa Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.’den 2014 yılı Ağustos ayından bu yana Kurumsal Performans Yönetimi, Çalışan Performans Yöne timi, İnsan Kaynakları Süreç ve Sistemlerinin Tasarımı, Organizasyonel Yapılanma ve Optimizasyon, Süreç Tasarımı ve Optimizasyonu, Kurumsal Strateji Yönetimi konularında danışmanlık hizmeti almaktadır. Çalıştığımız süre içerisinde deneyimli ve yetkin kadroları ile verdikleri hizmetler Kurumumuz açısından katma değeri yüksek kazanımlarla sonuçlanmıştır. Barsesa Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. sonuç odaklı iş modelleri, vizyoner bakış açısı ile hizmet alınan bir Danışman olmanın ötesinde güvenilir bir çözüm ortağı olmuştur. Memnuniyetimiz dolayısıyla kendilerini bu konuda destek almak isteyen tüm Kuruluşlara tavsiye ederiz.

İ. Cumhur İŞBIRAKMAZ

Ege İhracatçı Birlikleri-Genel Sekreter

Sayın Yetkili, Barsesa Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ile 2014 yılı Mart ayında “Kurumsal Dönüşüm Projesi” çerçevesinde Koordinatör Başkan, Yönetim Kurulu Başkanları ve Kurum üst düzey çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen arama toplantısı ile çalışmaya başladık. O tarihten bu yana Kurumsal Strateji Belirleme, Kurumsal Performans Yönetimi, Çalışan Performans Yönetimi, İnsan Kaynakları Süreç ve Sistemlerinin Tasarımı, Organizasyonel Yapılanma ve Optimizasyon, Süreç Tasarımı ve Optimizasyonu, Çalışan Memnuniyeti Geliştirme konularında danışmanlık hizmeti aldık. Çalıştığımız süre içerisinde Barsesa Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.’nin disiplinli, sonuç odaklı, vizyoner ve sistematik yaklaşımları sayesinde Ege İhracatçı Birlikleri açısından katma değeri yüksek kazanımlar elde edilmiştir.Memnuniyetimiz dolayısıyla Barsesa Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.’yi bu konularda destek almak isteyen kurumlara tavsiye ederiz. Saygılarımla,


Yorum Yapın