Kurumsal Performans Yönetimi

Kurumların başarısının kar değeri ile doğru orantılı olduğuna yönelik genel bir anlayış vardır. Ancak bilanço verileri bir sonuçtur. Sonucu elde edebilmek için gerçekleştirilen iş süreçlerinin, müşterinin memnuniyet seviyesinin, finansal göstergelerin, organizasyonun öğrenme ve gelişim boyutlarının başarısı belirli performans parametreleri ile değerlendirilmelidir. Bu performans göstergelerinin tanımlanması, hedeflendirilmesi ve belirli sıklıklarla gözden geçirilmesi iyileştirme süreçlerini tetiklemek ile birlikte Kurum stratejisini oluşturmaya da yardımcı olacaktır.

Kuruma Kazandırdıkları

Kurum strateji planına girdi teşkil etmesi
Öncelikli iyileştirme noktalarının belirlenmesi
Artan ortak hedef bilinci
Departman ve çalışan performansının etkin değerlendirilmesi
Etkin yönetsel uyarı sistemine sahip olunması

Eğitim İçeriği

- Strateji ve Stratejik Düşünme
> Misyon
> Vizyon
> Değerler
- Performans Yönetimi Boyutları
- Performans Karneleri – Ölçme & İzleme
- Performans Göstergeleri 
> Belirleme
> Kategorilendirme
> Seviyelendirme
> Hesaplama Yöntemi
> Hedef Belirleme
> Karne Notu Hesaplama
> Raporlama 
- Stratejik Faaliyet Planlama