İş ve Zaman Etüdü

Metot bir operasyonun ideal biçimde nasıl yapıldığını tanımlayan, beklenen kalitenin en yalın hareketler ile endüstriyel standartlarda üretilmesine destek olan yaklaşım biçimidir, önemli bir kılavuzdur.

Kurumların karılılığını belirleyen kritik verilerinden biri olan birim zaman verisi açısından en önemli girdi, iyi tanımlanmış ve standardize edilmiş metotlar ve «İş Etüdü» süreci sayesinde elde edilebilir.


Kuruma Kazandırdıkları

- Üretim süreçlerinin ve yöntemlerinin düzeltilmesi
- Kalite kriterleri doğrultusunda operasyonun yapılmasının sağlanması
- Fabrikanın veya atölyenin, üretim sahası düzeninin, tesisat ve donanım tasarımlarının düzenlenmesi
- İnsan gücünde artırım sağlanması ve aşırı yorgunluğun azaltılması
- Malzeme, makine ve insan gücünün kullanımının etkinleştirilmesi
- Ergonomik çalışma koşullarının geliştirilmesi
- Doğru planlama ve programlama faaliyetleri için girdi sağlamak 
- Teşvikli ücret sisteminin kurulmasına katkı sağlamak 
- Standart işçilik maliyetlerinin tespitine yardımcı olmak 
- Etken olmayan sürenin araştırılması, azaltılması ve yok edilmesini sağlamak
- Maliyetlerde azalma sağlamak 
- Adil iş yükü dağılımını sağlamak 
- Performans ve Verimlilik ölçümlerini sağlamak 

Eğitim İçeriği

- İş etüdü tanımı
- Metot nedir?
- Neden metot yaklaşımı?
- Metot oluşturma ve dokümantasyon
- Metot değişikliği
- Metot iyileştirme
- Metot yaklaşımı süreci prensipleri
- Metot ve Ergonomi
- Metot etüdü tanımı
- Metot etüdü amaçları
- Metot etüdü aşamaları
- Metot etüdü teknikleri
- Zaman etüdü tanımı
- Zaman etüdü amaçları
- Zaman etüdü aşamaları
- Zaman etüdü teknikleri
- Birim zaman
- İş gücü fiyatlandırma