Performans Yönetimi

Kurum yöneticileri çoğu zaman çalışanının performansını, sadece geçmişteki veri veya anımsadığı olaylarla değerlendirir ve buna göre geri bildirimde bulunur. Ancak çalışanın neden istenen başarıyı gösteremediğinin analizini yapmazlar. Çalışan o işe uygun mu, başarılı olabilmesi için daha ne tür yetkinliklere ihtiyacı var, ona nasıl bir yol gösterebilirim soruları cevapsız bırakılır. Eğer yönetici kurum hedeflerine ulaşmak istiyorsa; ilk önce çalışanının hedeflerine ulaşmasını sağlamak için eksiklerini ortaya çıkartmalı ve bunların giderilmesi için çalışmalıdır. Bu da performans yönetimi ile mümkündür. Performans yönetimi; bir kurumun, kuruluş amaç ve hedefleri doğrultusunda ürettiği veya sunduğu mal ve hizmetleri başarılı bir biçimde gerçekleştirebilmesi için kullandığı yol, yöntem ve araçlar konusunda yapılan faaliyetler bütünüdür.

Kuruma Kazandırdıkları

- Kurum hedeflerine ulaşma sürecinde etkinlik
- Kurum faaliyetlerinin amaca doğru en verimli biçimde gerçekleşmesi
- Artan çalışan yetkinliği
- Çalışanın hedeflerine ulaşması
- Faaliyetlere katılımda gelişim
- Artan iletişim
- Sürekli iyileştirme kültürünün gelişimi
- Mevcut ve gelecek dönemler için daha yüksek hedeflerin belirlenmesi
- Fiziksel ve insan kaynaklarının daha verimli ve etkili kullanılması
- Artan rekabet gücü

Eğitim İçeriği

- Performans ve performans yönetimi tanımı
- Kurumsal performans tanımı
- Kurumsal hedef ile bireysel hedefin ilişkisi
- Performans yönetimi süreci
- Performans analiz matrisi
- Performans değerlendirme görüşmeleri ve geri bildirim
- Performans değerlendirmede karşılaşılan problemler
- Uygulama