Dünden Bu Güne Yönetim Sanatı

Antik Yunandan bu yana tartışılan bu konu öyle görülüyor ki, dünya döndüğü sürece tartışılmaya devam edecek. Yönetim ile ilgili yazılan yüzlerce kitaba, binlercesi daha eklenecek. Değişik teoriler ortaya atılıp tartışılacak. 

Yönetim denilen olgu aslında çok da karmaşık olmayan temel bir takım bileşenlerin etrafında gerçekleşiyor. Önemli olan bu bileşenleri doğru algılayabilmek ve kendi örgütümüz için uygun kombinasyonu oluşturabilmek.

Kuruma Kazandırdıkları

- Yönetsel yetkinliklerin gelişmesi
- Yönetim kavramını oluşturan dinamikler ile ilgili ortak algı yaratılması
- Kurumun kendisine özgü yönetim modelini oluşturabilmesi

Eğitim İçeriği

- Kurum teorisi
- Temel yönetim teorileri
- İş ortamı
> Makro ortam
> Operasyonel ortam
> İç ortam
- Rekabet ortamını anlamak
- Örgüt yapısı ve kurum Kültürü
- Stratejik yönetimin görevleri ve roller
- Yönetim fonksiyonları (Planlama-Örgütleme-Liderlik-Kontrol)
- Yönetim tarzları
- Lider yönetici ve temel liderlik nitelikleri
- İyi yönetici Kimdir ?