Proje Yönetimi

Kurumlar sürekli değişen rekabetçi piyasa koşullarında değişime ayak uydurdukları ve kendilerini sürekli iyileştirdikleri sürece ayakta kalabilirler. Ancak iyileştirme çalışmalarını belirli bir sistematik içerisinde gerçekleştirmedikleri zaman başarılı sonuçlara ulaşamamaktadırlar. Bunun için kurumlar büyük veya küçük, önemli veya önemsiz her türlü çalışmaya proje gözüyle bakmalıdır. Proje yönetimi; Farklı veya benzersiz bir ürün, hizmet ya da sistem oluşturma amacı olan, bu amaca ulaşmak için ölçülebilir hedefleri olan, belli bir başlama, belli bir bitiş noktası olan, sınırlı kaynaklar kullanmayı gerektiren, geçici olarak organize edilmiş faaliyetler bütününün yönetilmesidir.

Kuruma Kazandırdıkları

- Daha verimli sermaye ve işgücü kullanımı
- Artan kurum karlılığı
- Oluşan bilgi birikimi ile sonraki çalışmalarda daha doğru kararlar alma
- Daha gerçekçi hedeflerin belirlenmesi
- Risk ve krizlere karşı hazırlıklı olma
- Benzeri işlerin ve hataların tekrarlanmaması
- Artan müşteri memnuniyeti
- Artan rekabetçi üstünlük
- Artan satış

Eğitim İçeriği

- Projenin ve proje yönetiminin tanımı
- Neden projelerle yönetim?
- Proje yönetim aşamaları
- Proje yönetim araçları
- Proje planlamada kullanılan teknikler
- Proje kısıtları
- Proje paydaşları
- Proje yöneticisinin ve takım üyelerinin rolleri
- Projelerle yönetimi engelleyen faktörler
- Proje uygulamalarını kolaylaştıracak yaklaşımlar
- Etkin projelerin seçimi ve önceliklendirme
- Örnek proje uygulaması