Problem Çözme Teknikleri ve Karar Verme

Kurumların bir kısmında; karşılaşılan problemler üzerinde ya sadece düşünülür ya da sadece yorum yapılır. Fakat iyileştirme adımına gelindiğinde ortalıkta hiç kimse bulunmaz. Kurumların amaçları zedeleyen, istenilen şartlarda ürün veya hizmet sunumunu engelleyen, bunların  birbiriyle tutarlı, uyumlu olmasını önleyen problemlerin; hızlı bir şekilde  tespit edilmesini ve çözülmesini sağlayan yardımcı araçlar bütününe «Problem Çözme Teknikleri» denir.

Kuruma Kazandırdıkları

- Artan kalite düzeyi
- Azalan makine arızaları 
- Artan verimlilik 
- Azalan israf
- Azalan ayar süreleri 
- Artan iş güvenliği
- Azalan devamsızlık
- Artan motivasyon

Eğitim İçeriği

- Problem ve problem çözme tekniklerinin tanımı
- Problem çözmenin başarısızlık nedenleri
- Problem çözmede geleneksel ve kalite yaklaşımı farkı
- PUKÖ döngüsü
- Problem çözme teknikleri
> Gantt diyagramı
> Beyin  fırtınası
> Balık kılçığı
> 5 niçin analizi
> Pareto diyagramı
> Veri çizelgesi
> Grafiksel gösterim
> Karar matrisi
> Çözüm seçenek tablosu
> Denge matrisi
> Nitel GAGE R&R
- Hangi teknik ne zaman kullanılmaldır?
- Uygulamalar