Değer Odaklı İnsan Kaynakları Yönetimi

Globalleşen dünyanın en fazla etkilendiği alanlardan biri İnsan Kaynakları. Değişen kurum yapıları içinde İnsan Kaynakları bugüne kadar olduğundan daha stratejik bir rol oynamaya başlıyor. Yetenek savaşlarının yaşandığı dünyamızda, insan sermayesinin bir kurumun sahip olduğu en önemli değer olduğu görülüyor ve bu konuda İnsan Kaynakları departmanına düşen görev ve sorumluluklarda otomatik olarak artıyor. 

Bu nedenle İnsan Kaynaklarının kavramsal boyutunun algılanması, iyi bir insan kaynakları sistemi için gerekli alt yapıya ilişkin unsurların bilinmesi, gerçekleştirilen fonksiyonlar hakkında bilgi sahibi olunması ve tüm bu fonksiyonların kurum stratejileri ile uyumunun önemi ile ilgili bakış açısının genişletilmesi; kurumlar açısından önem oluşturmaktadır. 

Kuruma Kazandırdıkları

- Etkin ve etkili İK yönetimi
- Artan süreç performansları
- Artan çalışan performansı
- Artan rekabetçi avantaj

Eğitim İçeriği

- İnsan kaynakları kavramı ve gelişimi
- Dünyada insan kaynakları alanında öne çıkan yaklaşımlar
- İnsan kaynakları siteminin alt yapısı
    > Organizasyon yapıları
    > Görev tanımları 
    > Yetkinlikler
- İnsan kaynakları sistemleri
    > Seçme ve yerleştirme
    > Performans yönetimi
    > Ücret yönetimi
    > Organizasyonel yedekleme  ve kariyer planlama
    > Eğitim ve gelişim planlama
- İnsan kaynaklarının karşılaşacağı önemli zorluklar
- İnsan kaynaklarının kurumlardaki stratejik rolü ve yeri