Süreç Yönetimi

Günümüzde kurumlar büyük ve hantal yapılarından dolayı,  süreçlerinin bütününü göremedikleri için hem yönetilme zorlukları çekmektedirler hem de piyasadaki değişimlere ayak uydurmakta zorlanmaktadırlar. Kurumun kolay yönetilebilmesi ve değişime ayak uydurabilmesi için süreçlerinin en uygun seviyede (müşteri odaklı, iletişimi güçlü, bilgiye kolay ulaşan, maliyet odaklı, yenilik yaratabilen, kolay karar veren) kurgulanması ve yönetilmesi gerekir. 

Girdileri alıp bir çıktıya dönüştüren her bir aktivite veya operasyon proses (süreç) olarak isimlendirilir. Süreç yönetimi, süreçlerin sürekli ve düzenli olarak izlenmesi ve geliştirilmesini garanti altına almak için yapılan faaliyetler dizisidir. Süreç yönetimi süreçlerin tasarımı, sürdürülmesi, müşteri ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması için sürekli değerlendirme, analiz ve geliştirmeleri kapsayan bir çevrimdir.

Kuruma Kazandırdıkları

- Etkin zaman ve ekipman kullanımı
- Artan verimlilik
- Azalan gereksiz faaliyetler
- Artan müşteri memnuniyeti
- Bilgiye kolay ulaşım ve kolay karar verebilme kabiliyeti artar
- Tüm çalışanların görev tanımlarını ve sorumluluk alanlarını netleştirir
- Kolay anlaşılan organizasyon ve iş süreçleri  sayesinde hızlı karar alınabilir

Eğitim İçeriği 

- Sürecin ve süreç yönetiminin tanımı
- Süreç yönetimini faydaları
- Süreç yönetiminin aşamaları
> Süreci tanımlama
> Süreci sahiplendirme
> Süreç performansını ölçme
> Süreç gözden geçirme
> Süreç iyileştirme
- Süreç kritik başarı göstergeleri
- Süreç hedef belirleme yaklaşımı
- Süreç önem derecesi belirleme
- Kurum performansa etkisi
- Süreç ve görev tanımı uygulaması