Takım Çalışması

Ortak amaçlarını gerçekleştirmek, kendi kendini motive ederek  bilgi ve yeteneklerinde performans sağlayan ve başarılar elde etmeye çalışan iki veya daha fazla insanın oluşturduğu faaliyet birimidir «Takım». Amacı farklı ve birbirini tamamlayan özelliklere sahip bireyleri bir araya getirip, sorunlara yeni ve yaratıcı çözümler bularak, hedefe ulaşmalarını sağlamaktır.

Kuruma Kazandırdıklar

- Artan verimlilik
- Artan kalite
- Esnek organizasyon yapısı
- Etkili fikirler ve yüksek performans
- Artan yönetim etkinliği
- Artan çalışan motivasyonu
- Artan iş tatmini

Eğitim İçeriği

- Takım ve takım çalışması tanımı
- Takımın özellikleri
- Takım çalışmasının faydaları
- Takım kurma aşamaları
- Takımı yönetme süreci
- Takım çalışmasında liderin rolü
- Takım çalışmasında üyelerin rolleri
- Takımın çalışma esasları    
- Kültürümüzün takım çalışmasını kolaylaştıran ve zorlaştıran özellikleri
- Uygulama