Liderlik

“Doğmak ya da Olmak” 

Liderlik kavramı yalnızca iş hayatında değil, hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. İnsanların içinde içgüdüsel olarak bir şeyleri izleme ihtiyacı var. İki kişiden fazla insan bir araya geldiğinde birilerini izleme ihtiyacı doğuyor. Doğru liderliğin olmadığı her yerde çalkantılar ve kaos oluşuyor. 

Liderlik kavramının dinamiklerine ilişkin saptamalarda bulunmak, liderliğin ne şekilde öğrenilebileceği ve geliştirilebileceğine dair uygulama örnekleri ile zenginleştirilmiş bilgiler verilmesi kurumlar açısından rekabetçi üstünlük sağlamaktadır.

Liderlik kavramı  insanların hareket ve davranışlarını etkileme sanatıdır. Lider ise, kendi istek ve iradesini, diğer insanlara, onların saygı, güven, itaat ve bağlılıklarını kazanarak, kabul ettirme yeteneğidir. Liderlik özelliklerinin önemli bir kısmı doğuştan gelir. Bunlar eğitim ile geliştirilebilir. Yani liderler 2 kez doğar.

Kuruma Kazandırdıkları

- Yönetici ve Lider arasındaki farklar hakkında bilgi sahibi olma
- Temel liderlik niteliklerinin gelişimi 
- Duygusal  Zeka gelişimi 
- Sağduyu gelişimi
- Yöneticilikten Liderlik seviyesine yükselmek

Eğitim İçeriği

- Bireysel Liderlik Paketi:
> İletişimde altın kurallar
> Beden dili
> Paradigmalar
> Duygusal Zeka
- Yönetici ve Lider Paketi:
> Yöneticilikten liderliğe giden adımlar
> Temel liderlik nitelikleri
> Düzleme hakim olmak
> Kendini bilmek
> Duygusal Zeka
> Kendini ifade etmek
> Geleceğin liderleri