Üretim Planlama ve Kontrol Performans Yönetimi

Müşteri memnuniyetinin ön koşullarından biri de siparişlerin zamanında sevk edilmesidir. Ancak hammaddenin veya üretim föylerinin üretim süreçlerine planlandığı zamanda teslim edilememesi, müşteri sevkiyat tarihi değiştirilemeyeceği için, üretim sürecinin sıkışmasına sebep olmaktadır. Bu durum üretim hatlarının durdurulup, model değiştirilme zorunluluğuna sebep olmakta, dolayısıyla üretimde verimlilik kaybı yaşanmaktadır. Bununla birlikte kaliteyi sağlayacak gerekli önlemlerin alınmasına zaman kalmaması da diğer bir performans kaybı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Müşteriye zamanında sevkiyat, siparişin alınmasından sevkiyata kadar olan tüm kritik süreçlerin termin hedeflerine uyumunun takip edilmesi, yönlendirilmesi ve performans raporu ile değerlendirilerek dar boğaz olan süreç veya süreçlerin iyileştirilmesi ile gerçekleştirilebilecektir.

Kuruma Kazandırdıkları

- Müşteriye zamanında sevkiyat oranının artması
- Üretim verimliliğinin artması
- Ürün kalite seviyesinin artması
- İşletme süreçlerinin termine uyum performansının ölçümlenmesi
- İşletme süreçlerinin işlem sürelerinin ölçümlenmesi

Eğitim İçeriği

- Üretim planlama ve kontrol tanımı
- Süreç planlama tanımı
- CPM/PERT tanımı
- Süreç aşaması belirleme ve işlem süresi tanımlama
- Süreç aşamalarının CPM/PERT şemasına aktarılması
- Süreç aşaması termin hedefi belirleme ve takip yöntemi
- Süreç aşamaları termine uyum performansı ölçümleme yöntemi
- Süreç aşamaları işlem süresi ölçümleme yöntemi
- Darboğaz yaratan süreç aşamalarının tespit edilme yöntemi ve iyileştirme süreci