Mühendislik Yaklaşımı

Mühendislik yaklaşımı mühendis olan veya olmayan, organizasyonda en alt seviyeden en üst seviyeye kadar tüm çalışanların benimsemeleri gereken bir yaklaşımdır. Çünkü mühendislik yaklaşımı; işi sorun çözmek olan insan yaklaşımıdır.

Mühendislik yaklaşımı içinde bulunan çalışanlar, görülmeyeni görerek, düşünülmeyeni bularak, optimum çözümleri hedefleyip durumdan maksimum faydayı çıkarmayı bilirler. Mühendislik yaklaşımı özellikleri itibariyle  sürekli iyileştirmeyi ve yenilikçiliği tetikler.


Kuruma Kazandırdıkları

- KURUMA pozitif ivme kazandırır
- Artan endüstriyel  verimlilik
- Azalan kurum maliyetleri
- Azalan üretim maliyetleri
- Yalınlaşan süreçler
- Mühendislik yaklaşımının kurum süreçlerine entegrasyonu

Eğitim İçeriği

- Mühendislik yaklaşımının tanımı ve özellikleri
- Mühendislik yaklaşımı ve inovasyon
- Üretim Mühendisliği yaklaşımının tanımı
- Üretim Mühendisliğinin özellikleri
- Üretim Mühendisliği yetkinlikleri
> Birim süre etüt sistemi ve hesaplama
> Metot oluşturma ve iyileştirme
> İşyeri düzenleme ve ergonomi
> Hat denge planı oluşturma ve hedef verme
> Üretim yerleşim planı oluşturma
> Darboğaz analizi ve iyileştirme
> Raporlama sistemleri
- Mühendislik yaklaşımının üretim ve yönetim sistemleri açısından önemi
- Mühendislik yaklaşımı örnekleri