Sürekli İyileştirme Yaklaşımı (Kaizen)

Küreselleşme ile sertleşen rekabet ortamında, kalite odaklı çalışma ve yaratıcılığın giderek öne çıkması, yöneticilik ve liderlik fonksiyonlarında belirgin değişimlerin gündeme gelmesine neden olmaktadır. Giderek biçimlenen ve beklentilerini geliştiren müşterinin hatayı affetmediği gerçeğinden hareketle, sürekli artan istek ve beklentileri karşılamak, kalitedeki sürekli gelişme ile sağlanabilmektedir. Kaizen, tüm çalışmaların merkezine insana hizmet etmeyi koyarak, herkesin katılımı ile, kalitenin küçük adımlarla da olsa sürekli olarak geliştirilmesini esas alan bir kalite iyileştirme yaklaşımıdır.

 Bu felsefeye göre, her geçen gün, bir önceki günden daha iyi olması için sürekli çaba sarf edilmelidir.


Kuruma Kazandırdıkları

- Kalitede iyileşme
- Verimlilikte iyileşme
- Teslimat süresinde iyileşme
- Çalışan disiplininde gelişme
- Çalışan motivasyonunda artış

Eğitim İçeriği

- İyileştirmede Doğu Batı Yaklaşımları
- Değişen Dünyada Rekabet ve Japon’ların Etkili Silahı Kaizen
- Kaizen Tanımı
- Kaizen ve Toplam Kalite Yönetimi
- Müşteri Odaklılık
- Sürekli İyileştirme
- Kaizen 7 Prensibi
- Sürekli İyileştirmeden Etkilenen 4 Kavram
i. Müşteri Önceliği
ii. Proseslerin İyileştirilmesi
iii. Çalışanların Kenetlenmesi
iv. Ekonomik Etkinlik
- Kaizen Şemsiyesi
- Kaizen ve Yönetim
- Kaizen Katılımını Engelleyen Davranışlar
- Kaizen İçin 10 İpucu
- Kaizen ve Öneri Sistemi
- Kaizen Çalışmasına Örnekler
- Kaizen Mantığının İşletmede Yayılımı