İş Gücü Planlama

Üretimin temel girdisi olan insan, makine ve ekipmanın etkin kullanım oranı verimlilik düzeyini dolayısıyla da kazancı belirleyecektir.

Hat dengeleme; kaynakların en verimli şekilde kullanabilmesi için üretim öncesinde operasyonlarda insan, makine, ekipman, hedef ve performans ilişkisini optimum düzeyde tanımlayan bir kılavuzdur ve yalın üretim sisteminin temeli olan, daha az enerji, daha az alan, daha az işgücü ve daha verimli üretim mantığının, üretim hatlarına en doğru şekilde yansıtılmasıdır.


Kuruma Kazandırdıkları

- Artan verimlilik
- Azalan kayıplar
- Etkin alan kullanımı
- Azalan enerji kullanımı

Eğitim İçeriği

- İşgücü planlama nedir ?
- Yalın üretim ve işgücü planlama
- Verimlilik ve işgücü planlama
- İşgücü planlama süreci
- İşgücü planlama türleri
- İşgücü planlama başarı kriterleri