Toplantı Yönetimi

Çağımızda birey merkezli yönetim anlayışı artık geçerliliğini yitirmiş ve ekip anlayışlı yönetim düşüncesi yaygınlık kazanmıştır. Bu anlayıştan hareketle toplantı yönetimi katılımcı bir yönetim olarak tarif edilmektedir. Bu tarif; yöneticinin karar alırken ve uygularken ekibiyle hareket etmesi ve başarı ya da başarısızlığı ekibiyle paylaşması demektir.

Kuruma Kazandırdıkları

- Azalan iş riskleri
- Çözümleri benimsemesyen ve sahiplenen katılımcılar
- Doğru anlaşılan ve uygulanan hareket planları
- Farklı görüş açıları ve fikirlerin katılımıyla kaliteli sonuçların üretilmesi

Eğitim İçeriği

- Toplantının tanımı
- Toplantıya ne zaman ihtiyaç duyulur?
- Toplantının faydaları
- Toplantı türleri
- Etkili toplantının kuralları
- Toplantı oturma düzeni
- Toplantı katılımcı tipleri
> Toplantıyı destekleyen roller
> Toplantıyı kaynaştıran roller
> Sorunlu insanlar ve başa çıkma yolları
- Toplantının başarısızlık nedenleri
- Toplantı liderinin ve katılımcıların görevleri