İk’cı Olmayanlar için İnsan Kaynakları Yönetimi

Kurumların en önemli sermayesi insan ise insan kaynakları yönetimi yalnızca İK’cılara bırakılmayacak kadar önemli. O halde her yönetici temel insan kaynakları fonksiyonları ile ilgili genel bilgiye sahip olmalı. Bu sayede insan kaynakları departmanı ile sinerjik bir işbirliği yaratılabilir.

Yönetim sorumluluğu üstelenen kişilere genel anlamda, İK fonksiyonlarının yeri ve önemi hakkında bilgi vermek ve uygulamaya ilişkin küçük ipuçlarını aktararak, çalışana ilişkin ciddi problemler yaşanmadan önlem alınmasını sağlamak; kurumlar açısından önem taşımaktadır.

Kuruma Kazandırdıkları

- Kurum içerisinde bütünsel insan kaynakları bakış açısının geliştirilmesi 
- Artan insan kaynakları yönetimi etkinliği
- Etkin ve etkili  insan kaynakları süreçleri
- Artan insan kaynakları süreçleri farkındalığı

Eğitim İçeriği

- İnsan kaynaklarındaki dönüşüm
- İK birimlerinin yönetim süreci içerisindeki görev ve sorumlulukları
- İK fonksiyonları
    > Seçme  ve yerleştirme
    > Performans yönetimi
    > Ücret yönetimi
    > Organizasyon yedekleme – Kariyer planlama
    > Eğitim ve gelişim planlama
    > Motivasyon yönetimi- İnsan kaynakları raporları
- İnsan kaynakları raporları