Kurumsal Kültür

Canlıları birbirinden ayıran en temel özellik doğuştan getirdikleri DNA’ları. Yaşamları bu temel üzerinde şekilleniyor. Her canlı organizma gibi kurumları da birbirinden ayıran bir genetik şifre var ki iş dünyasında bizler buna “kurum kültürü” diyoruz. Ancak canlıların aksine bu şifreyi değiştirmek, geliştirmek için yüksek gen teknolojileri kullanmaya gerek yok. Tek gereken farkındalık ve planlı bir çaba.

Kuruma Kazandırdıkları

- Yaratılan olumlu örgüt iklimi
- Kurumun temel misyonu ve politikaları konusunda ortak anlayışın gelişmesi
- Kurum üyelerini bir arada tutan ve iletişimi kolaylaştıran ortak dilin oluşması
- Kimlik, aidiyet ve güven duygusunun gelişmesi
- Yeni üyelerin adaptasyonunun kolaylaşması
- Kurum üyelerinin sorumluluk alma ve sahiplenme eğilimlerinin artması
- Amaçlara dönük davranış kalıplarının edinilmesi
- Kurumsal başarının artması

Eğitim İçeriği

- Kurumsal kültür nedir, öğeleri nelerdir ?
- Kurumsal kültürün boyutları
- Kültürü etkileyen faktörler 
- Kurumsal kültürün yansıdığı alanlar
- Kurumsal kültür ve örgüt iklimi
- Kurumsal kültürün benimsetilmesinde yönetimin rolü
- Vizyona hizmet eden kurum kültürü oluşturma
> Performans odaklı kurum kültürü
> İyileştirme odaklı kurum kültürü