Performans ve Verimlilik Yönetimi

Kurumların büyümesi ve varlığını sürdürmesi, verimliliği ve performansı, sürekli gelişmeyi sağlayacak şekilde yönetme becerisine bağlıdır.

Artan verimlilik, akılcı ve çağdaş bir yönetim altında büyümeyi ve karlılığı hızlandırıyor, gittikçe daha ileri boyutlara ulaştırıyor. Yüksek verimlilik, geçici güçlüklerle sarsılmayan üretme gücü anlamına  geliyor.


Kuruma Kazandırdıkları

- Azalan kayıplar
- Artan verimlilik
- Artan yönetim etkinliği
- Artan süreç verimliliği
- Artan organizasyon verimliliği

Eğitim İçeriği

- Performans ve verimlilik tanımları
- Performans ve Verimlilik Yönetimi Faydaları
- Performans & Verimlilik İlişkisi
- Performans ve verimlilik hesaplamaları
- Performans ve verimlilik ölçüm ve analiz süreci
- Yönetim ve verimlilik ilişkisi
- Finans ve verimlilik ilişkisi
- Üretim planlama ve verimlilik ilişkisi
- Birim süre hesaplama metodu ve verimlilik ilişkisi
- Kalite ve verimlilik ilişkisi
- Makine ve verimlilik ilişkisi
- Model değişkenliği ve verimlilik ilişkisi
- Hat denge planı ve verimlilik ilişkisi
- Mühendislik yaklaşımı ve verimlilik ilişkisi