Strateji Oluşturma ve Faaliyet Planlama

Strateji organizasyonun amaçlarına yön veren, birleştirici ve bütünleyici ve nasıl ulaşacağını gösteren oyun planıdır. Strateji oluşturma ve faaliyet planlama; kurumların faaliyetlerinin tamamını  kapsayarak   gelecekte de yaşamlarının devamı için yardımcı olabilecek çok  önemli bir yönetim aracı ve karar alma sürecidir. Kurumlar strateji oluşturma ve faaliyet planlama ile beraber bugünden gelecekte nereye ulaşılmak istendiğinin kararını vermiş olurlar.

Kuruma Kazandırdıkları

- Artan yönetim etkinliği
- Yönetime geleceği tahmin edebilme yetkinliğinin kazandırılması
- Tüm faaliyetlerin belirlenen ortak amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi
- Artan akılcı ve ekonomik faaliyetler
- Yöneticileri yetki devrine yönelterek, temel işlevlere ayrılan zamanın artması
- Denetim faaliyetlerinin etkinleşmesi
- Kaynakların daha verimli kullanılması
- Gelecek ile ilgili belirsizliklerin azalması

Eğitim İçeriği

- Plan nedir?
- Planlamanın yararları
- İyi bir planın özellikleri
- Faaliyet planlama süreci
- Strateji nedir?
- Stratejik planlama nedir?
- Stratejik planlama neden gereklidir?
- Stratejik planlama akışı
- Strateji geliştirme süreci
- Hedef ve strateji oluşturma
- SWOT analizi
- Faaliyet ve işgücü planının oluşturulması