Çalışan Davranışını Anlama ve Motivasyon Yönetimi

Günümüzde kurumların en çok düşünüp, zaman harcadıkları konulardan biri de motivasyon. Bu konuda harcanan zaman, para ve ya enerji her zaman istenen sonucu vermiyor ya da etkisi çok kısa sürebiliyor. Bir dönem motivasyonu çok pozitif etkileyen bir faktör, tekrarlandığında hiçbir etki göstermeye biliyor. Peki sorun nerede ? 

Kuruma Kazandırdıkları

- Çalışanların etkin ve etkili sonuç üretmeleri
- Yapılabileceklerin yapılana dönüştürülmesi
- Çalışanların enerjilerinin yüksek tutulması
- İş liderlerinin en etkili silahının oluşması

Eğitim İçeriği

- Motivasyon kavramı
- Motivasyon süreci
- Motivasyonun temel işlevleri
- Motivasyon teorileri
- Motivasyon türleri
- Motivasyonu bozan etkenler
- Motivasyon seviyeleri ( Organizasyon – Birey )
- Motivasyona ivme katan unsurlar
- Kurum kültürünün motivasyona etkisi
- Motivasyon ve Moral Farkı
- Motivasyona ilişkin uygulama örnekleri