Örgütsel Zaman Yönetimi ve Öncelik Belirleme

Yerküre var olduğu günden bugüne dek, değişime uğramayan tek bir şey var ki o da “1 gün hala 24 saat.” Ancak günümüz dünyasında hepimiz zamanın çok çabuk geçtiğinden, zamanı yetirememekten şikayet ediyoruz. Bireysel boyutta çoğalarak artan bu şikayetlerin bir de örgütte yansıyan boyutta var ki işte o nokta da bir kısır döngünün içerisine giriliyor.

Aslında sorulması gereken soru; «Zamanı yönetemeyen birey mi yoksa örgüt mü ?».

Kuruma Kazandırdıkları

- Çalışma ortamında stresin azalması
- Artan motivasyon
- Artan verimlilik
- İş ve özel yaşam dengesinin kurulması

Eğitim İçeriği

- Zamanı kullanma ilkeleri
- Zaman yönetimine ilişkin temel felsefe
> Amaç belirleme
> Hedef belirleme
> Öncelikler
> Eylem planları
- Kişisel verimliliğin önündeki tuzaklar
- Kurum takvimi oluşturma