Yalın Üretim

21. Yüzyıl’ın üretim anlayışı olan «Yalın Üretim»; yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan ve hata, maliyet, stok işçilik, geliştirme süreci, üretim alanı, fire ve müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların en aza indirgendiği, daha az harcayarak daha fazla üretmeyi hedefleyen üretim sistemi olarak tanımlanmaktadır. Yalın üretim sisteminin bünyesinde barındırdığı alt sistemlerin benimsenmesi ve pratikte etkin kullanımı; kurumlara verimli üretim ortamı sağlamaktadır. Tüm dünyada en iyi üretim sistemi olarak kabul edilen yalın felsefenin yaşatıldığı kurumlarda süreçlerin olabildiğince sadeleşmesi sonucu maliyetlerde etkileyici iyileşmeler ortaya çıkar. 

Yalın üretimin; tüm gereksiz hareketleri, taşımaları ve işlemlerin minimize etmesi sonucu üretim karlılıkları maksimize olur. Yalın üretim sipariş miktarlarının azaldığı model çeşitliliğinin arttığı günümüzde, problemlerin çözümü için etkin bir yönetim silahıdır.


Kuruma Kazandırdıkları

- Azalan üretim akış süresi
- Ürün fiyatlarında iyileşme
- Azalan maliyetler
- Artan kalite
- Artan verimlilik ve karlılık
- Azalan stok miktarı
- Azalan alan kullanımı
- Yalın bir çalışma ortamı
- Artan çalışan ve müşteri memnuniyeti

Eğitim İçeriği

- Yalın üretim tanımı
- Yalın üretimin kurumlara sağladığı faydalar
- MUDA & MURİ & MURA tanımı
- Yalın üretimde POKA YOKE tanımı
- Değer ve değer akışının tanımı
- Hat dengeleme tanımı ve uygulaması
- Değer akış haritalandırma süreci
- JIT (Tam Zamanında Üretim) tanımı
- Kanban tanımı ve kullanımı
- Tek parça akış tanımı ve uygulaması
- Mevcut durum ve gelecek durum haritalarının çizilmesi
- 5S (Düzen-Temizlik) tanımı ve uygulaması
- TPM-SMED (Toplam Verimli Bakım-Makine Hazırlık Optimizasyonu) tanımları ve uygulamaları
- RFT (Tek Seferde Kaliteli Üretim) tanımı ve hesaplama yöntemi
- Hücre tipi üretim tanımı ve uygulama
- Yalın yerleşim planlama ve uygulama