Dinamik Üretim Planlama & Kontrol

Günümüz koşullarında müşteri sipariş yapısı, azalan sipariş adedi ve artan model çeşitliliği şeklinde oluşmaktadır. Kurumlar bu sipariş yapısını yönetebilmek için hem hızlı olmak hem de müşterisine fiyat avantajını sağlayacak verimli üretim yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bunun için de kurumların üretim süreçlerini her duruma adapte olabilecek; dinamik hale getirmesi gerekir.

Dinamik Üretim Planlama, üretilecek siparişi belirlemek, üretim için donanım gereğini saptamak, siparişlerin istenen kalitede, maliyette, doğru zamanlarda ve miktarlarda üretimini sağlayacak çizelgeleme ve programlama çalışmalarını kapsar. 

Kuruma Kazandırdıkları

- Üretimin kıt kaynaklarının en verimli şekilde kullanımı
- Müşteri taleplerinin zamanında karşılanması ile müşteri memnuniyetinin sağlanması
- Ara stokların azalması
- Fazla mesai sürelerinin azalması
- Üretim verimliliğinin artması

Eğitim İçeriği

- Üretim planlama ve kontrol tanımı
- Planlama kriterleri
- Planlama dönemleri ve türleri
- Verimli planlamanın özellikleri
- Ürün ailesi 
- Model geçiş verimliliği
- Dinamik planlama
- Planlama algoritması