Etkili Seçme ve Yerleştirme Yönetimi

Günümüz iş dünyasında yönetim sorumluluğu alan kişiler; sorumluluk alanlarında bulunan kadroların belirlenmesi, bu kadrolara ilişkin yetkinliklerin tanımlanması ve bu yetkinliklere uygun adayların seçilmesin de insan kaynakları yönetimi ile birlikte aktif rol alıyorlar.

Doğru kişilerin seçilememesi sonucu oluşan iş ve çalışan uyumsuzluğunun; kurumlar açısından sayısal olarak ifade edilemeyen büyük bir gider kalemi olduğu artık herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. 

Görüşülen adayların en az görüşmeciler kadar mülakat teknikleri ile ilgili bilgi sahibi olmaya başladıkları göz önüne alınacak olur ise etkin ve etkili bir mülakat gerçekleştirebilmek için konu ile ilgili sistemler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olup, bunları doğru uygulayabilmek önem kazanmakta. 

Kuruma Kazandırdıkları

- Artan personel seçme ve yerleştirme yetkinliği
- Artan mülakat yetkinliği
- Artan çalışan ve süreç performansı

Eğitim İçeriği

- Seçme ve yerleştirme fonksiyonu 
- Seçme ve yerleştirme sürecinin bütünsel performansa  etkileri
- İş gücü piyasası analizi
- İK planlaması
- Etkili mülakat planlaması
- Etkili mülakat teknikleri
 > Yapılandırılmış mülakatlar
 > Yapılandırılmamış mülakatlar
 > Panel mülakatlar
 > Birebir görüşme
 > Assessment Center (Değerlendirme merkezi)
- Mülakat etiği
- Mülakatlarda dikkat edilmesi  gereken notlar       
- Mülakatlarda yapılan hatalar ve önlemleri
- Mülakat denemeleri ve Role Play
- Yerleştirme süreci
- Oryantasyon planlama
- Tutundurma
- Seçme ve yerleştirme sürecinin performans  göstergeleri