Verimli İletişim ve Takım Oyunu

Özünde, “Bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci” olarak tanımlanan iletişim kavramı yaşamımızı çepeçevre sarmış durumda.

Bu süreçteki başarımız, yaşamdaki başarımız için temel performans kriteri. Ancak pek çoğumuz için bir refleksten ibaret olan bu kavaram, üzerinde düşünmeyi, anlamayı, emek koymayı gerektiriyor. Yani bilinçli bir yaklaşım ile ele alınmasına ihtiyaç var.

Kurumlar bazında baktığımızda, etkili bir iletişim süreci ile desteklenmeyen süreçlerin başarılı sonuçlar üretmesi mümkün olamıyor. İletişim kavramına ilişkin farkındalığı geliştirerek iletişim süreçlerini verimli hale getirmek ve ana süreçlere destek olmalarını sağlamak kurumlar için önem göstermekte.

Kuruma Kazandırdıkları

- İletişim kazaların azaltılması
- Artan biz bilinci
- Artan takım ruhu
- Artan süreç performansı

Eğitim İçeriği

- İletişim kavramı
- Beden dili
- Paradigmalar
- Çatışma yönetimi
- Empati kavramı
- Dinleme
- Grup dinamikleri
- Takım oluşturma