Kalite Analiz Teknikleri

Sürdürülebilir üretimin gerek şartı müşteri beklentisini karşılayacak kalite düzeyine erişebilmektir.  Kalite ön koşulu gerçekleşmeksizin rekabette hayatta kalabilmek hayalden öteye gidemez.

Verimli Kalite seviyesine erişebilmek  için kalite süreçlerini doğru analiz etmek ve bu analizlerden  toplam kalite yönetimi anlayışının tetiklenmesi  gerekecektir.


Kuruma Kazandırdıkları

- Azalan hatalı ürün adedi 
- Artan müşteri memnuniyeti
- Artan satışlar
- Artan verimlilik
- Kalite Güvence Sistemini oluşturabilme bilgi ve kabiliyeti
- Artan kalite bilinci

Eğitim İçeriği

- Kalitenin tanımı ve tarihçesi
- Kaliteyi etkileyen faktörler
- Muayene/Test, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Toplam Kalite Yönetimi Sistemleri
- Toplam kalite felsefesi
- Toplam kalite yönetiminde temel kavramlar(TKY)
- Kalitesizlik maliyetleri ve müşteri memnuniyetine etkisi
- Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi
- Kalite raporlama sistemleri
- Depo inspection-AQL
- Kalite kontrol operatörü performansını değerlendirme-GAGE R&R
- RFT
- Grup-Bireysel kalite performansı hesaplama
- Kalite hata formları
- Görsel kalite
- Sürekli iyileştirme yaklaşımı (PUKÖ)
- Kalite hatası iyileştirme örneği